Rudyk, Anna. „Leksykalne wykładniki Emocji Pozytywnych W tekście Polskim W porównaniu Z Rosyjskim przekładem”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 48, nr 2, grudzień 2023, s. 97-114, doi:10.14746/strp.2023.48.2.7.