Król, Martyna. „Typologia Homonimii językowej Z Punktu Widzenia Pragmatyki”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 39, luty 2016, s. 143-50, doi:10.14746/strp.2014.39.15.