Szwed, Zofia. „Kilka Uwag O Znaczeniu Partytywnym dopełniacza W Dokumentach Kancelaryjnych XVI Wieku”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 39, luty 2016, s. 331-6, doi:10.14746/strp.2014.39.33.