Popiel-Machnicki, W., i B. Osiewicz. „Творчество Виктора Астафьева в польской литературной критике”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 40, nr 2, luty 2016, s. 27-34, doi:10.14746/strp.2015.40.2.3.