Rudyk, A. „Subiekt Semantyczny W Zdaniach Typu «Ему хочется спать» W porównaniu Z językiem Polskim”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 40, nr 2, luty 2016, s. 139-46, doi:10.14746/strp.2015.40.2.14.