Makarowska, O. „„Koncept” Oraz «koncept literacki» W ujęciu Konceptologicznym”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 38, styczeń 2013, s. 159-70, doi:10.14746/strp.2013.38.11.