Romaszczenko, Ludmiła. „Mikołaj Gogol W kontekście Kulturowym Epoki (na Materiale Opowiadania А. Połtorackiego «W Petersburgu»)”. Studia Rossica Posnaniensia, no. 36 (czerwiec 22, 2018): 239–248. Udostępniono luty 28, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13027.