Kamiński, Piotr. „Wizje Estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa I W. Rasputina (na Materiale Publicystyki)”. Studia Rossica Posnaniensia, no. 36 (czerwiec 22, 2018): 81–92. Udostępniono maj 28, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13059.