Szafernakier-Świrko, Anna. „Pozajęzykowe Komponenty Jednostki Dydaktycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, no. 42 (czerwiec 19, 2018): 329–334. Udostępniono czerwiec 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13093.