Tyczko, Krzysztof. „Radykalno-Hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” Jako świętowanie codzienności. Na Materiale powieści «Испуг» Władimira Makanina”. Studia Rossica Posnaniensia, no. 41 (czerwiec 20, 2018): 241–252. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13106.