Wieliczko, Ałła. „Sfrazeologizowane Struktury Syntaktyczne Jako Specyficzne Zjawisko Rosyjskiego Systemu składniowego”. Studia Rossica Posnaniensia0, no. 35 (lipiec 18, 2018): 289-298. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13345.