Sitarski, Andrzej. „Koncept „czas” W Rosyjskiej I Polskiej Przestrzeni językowej (na Materiale Rosyjskich I Polskich frazeologizmów Z Komponentem „время”/„czas” I „день” /«dzień»)”. Studia Rossica Posnaniensia0, no. 35 (lipiec 18, 2018): 267-274. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13410.