Woźniewicz, Władysław. „Determinanty Defektywnego międzyosobowego Komunikowania Się W Relacjach Polsko-Rosyjskich”. Studia Rossica Posnaniensia, no. 43 (listopad 26, 2018): 341–354. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/16652.