Szutkowski, Tomasz. „(Anty)przysłowia Vel Innowacje przysłowiowe W Przestrzeni E-tekstów. Przyczynek Do Paremiologii W Perspektywie Tekstologicznej”. Studia Rossica Posnaniensia 44, no. 2 (wrzesień 5, 2019): 169–186. Udostępniono lipiec 13, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/19657.