Olechno-Wasiluk, Joanna. „Женщина во фрейме-сценарии русских паремий”. Studia Rossica Posnaniensia 44, no. 2 (wrzesień 5, 2019): 187–194. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/19658.