Sarnowski, Michał. „O Rusycyzmach W Utworach Mariusza Wilka (rekonesans Badawczy)”. Studia Rossica Posnaniensia 46, no. 1 (maj 5, 2021): 171–182. Udostępniono maj 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28189.