Słupianek-Tajnert, Daria. „Fizyk Jako Element Aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall I Jacka Hugo-Badera)”. Studia Rossica Posnaniensia 46, no. 1 (maj 5, 2021): 183–199. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28190.