Sidor, Monika. „Od Kulturowego Pojmowania Przestrzeni Ku rozważaniom O wieczności. Dyskurs Przestrzenny W powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina”. Studia Rossica Posnaniensia 46, no. 2 (październik 14, 2021): 79–91. Udostępniono luty 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/29618.