Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do uwzględnienia naszego czasopisma w prowadzonych przez nich bibliotecznych elektronicznych bazach danych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że polityka otwartego dostępu prowadzona przez nasze czasopismo jest odpowiednia dla bibliotek pod względem udostępniania publikowanych w jego ramach artykułów użytkownikom, którzy mogą zajmować się procesami redakcyjnymi czasopism.