[1]
Молчко, О. 2013. СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia. 1, (sty. 2013), 139–143. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.17.