[1]
Pietrzak, W. 2015. MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY. Studia Ukrainica Posnaniensia. 3, (sty. 2015), 225-231. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.29.