[1]
Загнітко, А. i Hnatiuk, L. 2015. TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia. 3, (sty. 2015), 365-371. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.46.