[1]
Nowacki, A. 2020. TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --. Studia Ukrainica Posnaniensia. 8, 2 (grudz. 2020), 119-130. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.09.