[1]
Рабчук, І. 2020. APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM. Studia Ukrainica Posnaniensia. 8, 2 (grudz. 2020), 57–69. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.04.