[1]
Lis-Markiewicz, P. 2020. ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI. Studia Ukrainica Posnaniensia. 8, 2 (grudz. 2020), 151-162. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.12.