[1]
Борисюк, І. 2020. SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia. 8, 2 (grudz. 2020), 83-96. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.06.