[1]
Hojsak, W. 2021. PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA. Studia Ukrainica Posnaniensia. 9, 1 (wrz. 2021), 45-58. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.04.