[1]
Stępnik-Szeptyńska, J. 2021. TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia. 9, 1 (wrz. 2021), 99-112. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.08.