[1]
Jóźwikiewicz, P. 2016. CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE. Studia Ukrainica Posnaniensia. 4, (maj 2016), 183-190. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.23.