[1]
Nowacka, D. 2017. POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia. 5, (mar. 2017), 143-150. DOI:https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.17.