(1)
Рязанцева, Д. ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ. SUP 2013, 1, 179-184.