(1)
Nowacki, A. OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA. SUP 2013, 1, 295-301.