(1)
Sojka-Masztalerz, H. TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII. SUP 2015, 3, 295-301.