(1)
Рабчук, І. APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM. SUP 2020, 8, 57-69.