(1)
Lis-Markiewicz, P. ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI. SUP 2020, 8, 151-162.