(1)
КАЛЬКО, В. UKRAIŃSKIE PAREMIE JAKO AKTY MOWY. SUP 2020, 8, 33-44.