(1)
POLISZCZUK, J.; HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ, A. DO CZYTELNIKÓW CZASOPISMA „STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA”. SUP 2020, 8, 5-7.