(1)
Борисюк, І. SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ. SUP 2020, 8, 83-96.