(1)
ФЕДОРІВ, У. REPREZENTACJA OBRAZU BOHATERA WALKI W UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO. SUP 2020, 8, 107-117.