(1)
Bożko І. QUASI-TOPONIMY I TOPONIMY KONOTACYJNE DO OZNACZANIA REGIONALIZMU. SUP 2021, 9, 35-43.