(1)
Stępnik-Szeptyńska, J. TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH. SUP 2021, 9, 99-112.