(1)
KALKO, V.; KALKO, M. STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW. SUP 2021, 9, 11-24.