(1)
OSTAPENKO, M. ANGIELSKIE IMIĘ WŁASNE JACK I POCHODNE OD NIEGO EPONIMY: BADANIE GNIAZDOWE. SUP 2021, 9, 59-71.