(1)
POLISZCZUK, J. LITERATURA UKRAIƃSKA XX WIEKU: SPOJRZENIE RETROSPEKTYWNE. SUP 2021, 9, 165-176.