(1)
Голоцукова, Ю. РЕЗУЛЬТАТИВ У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ). SUP 2016, 4, 15-22.