(1)
Jóźwikiewicz, P. CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE. SUP 2016, 4, 183-190.