(1)
Космеда, Т. До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia”. SUP 2016, 4, 5.