(1)
Sojka-Masztalerz, H. NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY. SUP 2017, 5, 205-213.