(1)
Nowacki, A. AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH. SUP 2017, 5, 331-339.