Молчко, О. (2013). СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 139–143. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.17